Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Vervolg curriculum.nu

Datum: 
16 juli 2018

Stichting Lezen heeft onlangs weer feedback geleverd op onderdelen van curriculum.nu.

De reactie van Stichting Lezen op de herziene conceptvisie vindt u hier;
De reactie van Stichting Lezen op de Grote Opdrachten vindt u hier.