Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Tel mee met Taal van start

Datum: 
17 december 2015

Op acht december vond de kick off plaats van het programma Tel mee met Taal.

Met dit programma waarin de ministeries van OCW, VWS en SZW samenwerken, wil het kabinet lezen bevorderen en voorkomen dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. Wie moeite heeft met lezen moet overal terecht kunnen voor taalscholing en geen enkel kind mag opgroeien in een taalarme omgeving. In Tel mee met Taal, dat van 2016 tot en met 2018 gaat lopen, hebben gemeenten de regierol. In het programma dat in vijf actielijnen vorm krijgt bundelen bestaande organisaties op het gebied van leesbevordering en taalvaardigheid hun krachten.
Stichting Lezen is als penvoerder samen met de Koninklijke Bibliotheek verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie en ondersteuning van het programma Kunst van Lezen, bekend van succesvolle projecten als BoekStart en Bibliotheek op school. Verder wordt in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven een pilot gestart, speciaal gericht op laagtaalvaardige ouders. De bewustwording in deze groep van de betekenis van lezen moet daardoor groeien en het bereik van Kunst van Lezen toenemen. Meer over dit programma op de Kunst van Lezen site.