Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Succesvolle leesbevordering begint bij een gedifferentieerde aanpak.  Vier aspecten spelen een rol: leesmotivatie, interesse en genrevoorkeur, leesvaardigheid en verschillen tussen jongens en meisjes.

Leesmotivatie

De mate waarin een kind gemotiveerd is om te lezen levert leesvoldoening op en draagt bij aan de leesontwikkeling. 

Interesse en genrevoorkeur

Persoonlijkheid, karakter en identiteit bepalen naar welke boeken de voorkeur uitgaat. Met deze verschillen moet rekening worden gehouden bij leesbevorderingscampagnes, in het onderwijs en in bibliotheken.

Leesvaardigheid

Hoe vaardig is een kind op het gebied van leestechniek en leesbegrip? Een te moeilijk boek leidt niet tot leesvoldoening. Maar ook een te makkelijk boek nodigt niet uit tot verder lezen. 

Verschillen tussen jongens en meisjes

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er opvallende verschillen zijn tussen jongens en meisjes in leesvaardigheid en leesattitude. Houd daar rekening mee. 

 

Op Leesmonitor.nu leest u meer over leesmotivatie, leesattitude, leesvaardigheid en verschillen tussen jongens en meisjes

 

 

Bijna geen meesters meer, toenemende leesachterstanden bij jongens. Wie maakt zich er geen zorgen over? Pjotr van Lenteren, jeugdrecensent van de Volkskrant en zelf die ene jongen die graag leest, bekeek het rapport Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? dat onlangs is uitgebracht door Stichting Lezen. 

Lezen voor de lijst, hoe doe je dat? Met een traditionele aanpak waarin cultuuroverdracht centraal staat, zodat leerlingen met voldoende literaire bagage de school verlaten? Of liever de keus (gedeeltelijk) vrijlaten en de individuele ontwikkeling van de leerling centraal stellen? Bovenbouwdocenten van verschillende vwo-scholen vertellen over hun zoektocht naar evenwicht.

VAN GAGSTRIPS TOT GRENSOVERSCHRIJDERS − Voor kunstminnaars, stripverslinders, lezers die visueel zijn ingesteld, maar ook voor scholieren die moeite hebben met lange lappen tekst, is de graphic novel een cadeautje. Het genre bloeit, maar laat zich moeilijk onder één noemer vangen.

Abonneren op RSS - Differentiatie

Succesfactoren leesbevordering