Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen op DRONGO Talenfestival 2 en 3 oktober

Datum: 
15 september 2020

Stichting Lezen is online bij het DRONGO Talenfestival aanwezig, met een virtuele stand waar je meer informatie vindt over leesbevordering, verschillende projecten en evenementen waar Stichting Lezen aan bijdraagt. Bezoek de virtuele stand van Stichting Lezen.

 

Het DRONGO talenfestival is een jaarlijks tweedaags gratis festival over de impact van taal. Dit jaar heeft het festival, in verband met het coronavirus, een online karakter: een programma dat wordt gelivestreamd, en diverse live en on-demand onderdelen, zo ook twee presentaties van Stichting Lezen. Aanmelden voor het taalfestival kan via de button op de homepage.

Ouder-kindprogramma’s: wat werkt?
Net als in andere landen worden in Nederland verschillende ouder-kindprogramma's aangeboden gericht op de stimulering van taal en geletterdheid. Die programma's richten zich met name op kinderen die het risico lopen op een onderwijsachterstand. Wat weten we eigenlijk over de effectiviteit van die programma's?
Roel van Steensel vertelt er in zijn presentatie op zaterdag 2 oktober meer over. Hij voegt toe; “Op basis van een grote, internationale overzichtsstudie laat ik zien welke programma's met name lijken te werken voor kinderen uit laagopgeleide en migrantengezinnen. Ik zal die inzichten ook koppelen aan Nederlands onderzoek naar ouder-kindprogramma's, zoals de VoorleesExpress. Ook zal ik mogelijkheden schetsen om meer differentiatie aan te brengen in het aanbod van ouder-kindprogramma's.”

In zijn presentatie vertelt Roel of 'de gezinsaanpak' werkt voor kinderen uit laagopgeleide en migrantengezinnen en wat effectieve ingrediënten zijn van ouder-kindprogramma's. Die inzichten bieden handvatten voor het werken met zulke programma's in de praktijk.

De nieuwe lezer
Mensen hebben niet eerder in de geschiedenis zo weinig boeken gelezen. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om boeken te lezen niet eerder zo omvangrijk geweest. Het lezen maakt een omwenteling door, die hoofdzakelijk in gang is gezet door de komst van digitale media. Geschreven tekst wordt verrijkt met hyperlinks, (bewegend) beeld en audio. Rondom de tekst ontstaan er allerhande mogelijkheden voor sociale interactie. De lezer anno nu gedraagt zich hierdoor anders dan voorheen. In deze sessie krijgt u een beeld van de nieuwe lezer, aan de hand van feiten en cijfers uit wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt op basis van studies naar het leesgedrag, de leesmotivatie, de leesvaardigheid en de leesbeleving van kinderen, jongeren en volwassenen.
Niels Bakker vertelt meer over de nieuwe lezer in zijn presentatie. Deze presentatie is on-demand te volgen, dus u kunt deze bekijken wanneer het uitkomt. Het wetenschappelijke congres van Stichting Lezen op 10 december zal ook gaan over de nieuwe lezer: lezen in het digitale tijdperk.