Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesbegrip,leesplezier en de Friese taalnorm

Jaar: 
januari 2003

Onderzoek naar de invloed van de taalnorm op leesbegrip en leesplezier. Er bestaat een sterke voorkeur voor kinderboeken in het moderne Fries en niet voor de traditionele norm of een mengvorm daarvan.

Reeks