Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Vroeg beginnen met voorlezen loont

Datum: 
10 februari 2015

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.

Onderzoeker Heleen van den Berg overhandigt het eerste exemplaar van BoekStart maakt baby’s slimmer aan Hermineke van Bockxmeer, directeur Media en Creatieve Industrie ministerie OCW

BoekStart maakt baby's slimmer

Op maandag 9 februari presenteerde Heleen van den Berg de uitkomsten van haar onderzoek BoekStart maakt baby’s slimmer, tijdens een door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek georganiseerd congres in de Bibliotheek Den Haag.
BoekStart is een naar Engels voorbeeld vormgegeven programma. Het wordt door gemeenten in samenwerking met bibliotheken en consultatiebureaus  uitgevoerd. Alle ouders krijgen, als hun baby drie maanden oud is, van de gemeente of consultatiebureau een uitnodiging om een gratis BoekStartkoffertje op te halen bij de lokale vestiging van de bibliotheek. In het koffertje zitten twee boekjes. De baby kan dan meteen gratis lid worden van de bibliotheek. In de bibliotheek is een speciale collectie babyboekjes aanwezig die ouders kunnen lenen.

Veel ouders geloven niet dat het mogelijk is al aan baby’s voor te lezen en stellen dat uit tot hun kind twee of drie jaar oud is. Van den Berg en Bus vonden dat BoekStart daarin verandering brengt. Onder invloed van het programma gaan meer ouders al vroeg voorlezen en dit stimuleert de taalontwikkeling.

Van den Berg en Bus laten ook zien dat het belangrijk is BoekStart aan alle nieuwe ouders aan te bieden. Als de baby vaak huilt en snel geïrriteerd is stellen veel ouders voorlezen uit, ook als ze zich van het grote belang van verbale interactie met de baby bewust zijn. Vooral deze baby’s profiteren ervan als hun ouders meedoen met BoekStart. Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders van deze temperamentvolle kinderen meer dan andere ouders interesse tonen in BoekStart. Ze zijn op zoek naar tips en trucs om de dagelijkse omgang met hun kind te verbeteren.

Voor het aanvragen van een presentexemplaar van de publicatie BoekStart maakt baby’s slimmer, door Heleen van den Berg en Adriana Bus kunt u contact opnemen met Stichting Lezen, Desirée van der Zander, dvanderzander@lezen.nl.

Heleen van den Berg is graag bereid om een interview te geven over haar onderzoek. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Desirée van der Zander, 06 41 42 02 84.

Verslag congres

Een verslag van het congres op 9 februari leest u hier.

BoekStartfilm

Bekijk ook de film waarin directeur Roel Zuidhof (Bibliotheek Nijkerk) en wethouder C.J. Windhouwer (Gemeente Nijkerk) vertellen over hun succesvolle samenwerking in het kader van BoekStart. 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr