Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Over Stichting Lezen

Wij zijn er om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemmen wij bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleren wij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn. Dat gebeurt door organisaties bijeen te brengen en te verbinden en door financiële ondersteuning.

Ook het stimuleren van onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten behoort tot het werk van Stichting Lezen. Belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 0-18 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk via intermediairs zoals ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten bereikt.

Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Wij zetten ons in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCenW.

Stichting Lezen voert haar werkzaamheden uit in samenwerking en afstemming met vele partners op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

Wilt u informatie over Stichting Lezen in het algemeen, over onze campagnes, of beeldmateriaal aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting:

T (+31)20 623 05 66 / 06 41 42 02 84

Desirée van der Zander, dvanderzander@lezen.nl

Coördinator communicatie en pr

Post- en bezoekadres

Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
(+31) 20  623 05 66
info@lezen.nl

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief of op het tijdschrift Lezen. Ook geven wij regelmatig brochures uit, deze vindt u onder “publicaties”.

Daarnaast kunt u ons volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn

Stichting Lezen biedt een inspirerende werkplek voor professionals op het gebied van leesbevorderingsbeleid.

Open sollicitaties kunt u richten aan info@lezen.nl