Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Oratie Eliane Segers

Datum: 
22 mei 2017

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? 

Om dat te onderzoeken heeft Stichting Lezen het initiatief genomen tot de instelling van een bijzondere leerstoel Lezen en Digitale Media aan de Universiteit Twente. Op 9 maart 2017 heeft prof. dr. Eliane Segers haar oratie uitgesproken: ‘Lezen en digitale media: een perspectief op onderwijs’. De schriftelijke versie van Segers' voordracht kunt u hier downloaden.