Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Dat is dus echt het allerbelangrijkste onderwerp dat er is. Echt!

Deze week vindt in Bologna de 54ste editie van de Bologna Children's Book Fair plaats. Tijdens deze belangrijke kinderboekenbeurs ontmoeten uitgevers, redacteuren en schrijvers vanuit de hele wereld elkaar om kennis te nemen van elkaars boeken - en deze te verhandelen.

Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op woensdag 22 maart.

‘Dat ben ik,’ dacht Eliane Segers (43) toen ze het functieprofiel van de nieuwe hoogleraar Lezen en Digitale Media las. ‘Het onderzoek dat ik doe bij het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit en dat zich grotendeels afspeelt in het primair onderwijs, draait om het optimaliseren van lezen en leren lezen, ondersteund door multimedia,’ licht Segers toe.

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?

Digitale kinderboeken. Onderzoek en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12.

Literatuurstudie naar het gebruik van oude (boeken en andere gedrukte uitgaven, radio en televisie) en nieuwe (digitale) media. Hierbij staat de vraag centraal of deze nieuwe media verdringend werken ten opzichte van het lezen.

Onderzoek naar de vraag of prentenboeken, ondersteund door multimedia, geschikt zijn om de taalontwikkeling te stimuleren bij kinderen die achterblijven

Een literatuuronderzoek naar de gevolgen van digitale ontwikkelingen voor het leesproces.

Een eerste inventarisatie van het digitale literaire leesgedrag onder de Nederlandse bevolking. 

Momenteel winnen digitale bibliotheken – websites met prentenboeken op de computer – aan populariteit in kleutergroepen en ontstaat een nieuwe activiteit: kleuters ‘lezen’ en ‘herlezen’ boeken zonder hulp van de leerkracht.

Deze Engelstalige winnende inzending voor de Scriptieprijs Stichting Lezen 2010 gaat over de betekenis van digitale media voor ons leesgedrag. 

Abonneren op RSS - Digitaal lezen
Contactpersoon bij Stichting Lezen
Specialist voortgezet onderwijs