Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

OCW: Voorkeursmodel de Bibliotheek op school

Datum: 
4 juli 2018

Eind december 2017 heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de Midterm Review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In haar brief geeft ze een reactie op ‘De openbare bibliotheken en het leenrecht’ en in het bijzonder op de rol van de Bibliotheek op school in de leenrechtdiscussie.

De minister stelt het volgende voor: ‘Mijn voorkeur heeft een model van dBos, waarbij de boeken eigendom zijn van de lokale openbare bibliotheek en aan leerlingen kunnen worden uitgeleend via de school.’ Daarnaast noemt zij nog drie verbeterpunten: een landelijk datawarehouse, ondersteuning van jeugdauteurs en voorlichting en informatie over Auteursrecht en leenrecht. 

Boeken mee naar huis

Twee voorwaarden bij dit voorkeursmodel de Bibliotheek op school zijn dat de boeken van de schoolbibliotheek in het bezit zijn van de openbare bibliotheek en dat leerlingen deze boeken, geregistreerd via een digitaal uitleensysteem, mee naar huis mogen nemen. De bibliotheek kan alleen dan een leenrechtvergoeding afdragen. Op dit moment zijn de boeken uit de schoolbibliotheek echter nog merendeels in het bezit van school of een gecombineerd bezit van school en bibliotheek. Slechts in 31% van de gevallen zijn de schoolbibliotheekboeken van scholen die met de Bibliotheek op school werken in het bezit van de lokale bibliotheek. Daarnaast mogen leerlingen op slechts 35% van de scholen met een de Bibliotheek op school de boeken mee naar huis nemen en op 65% van de scholen niet.

Overleg met OCW

Kunst van Lezen is verheugd dat minister Van Engelshoven de Bibliotheek op school als het voorkeursmodel ziet. De minister zal het voorkeurmodel in juli toelichten in het bestuurlijk overleg met VNG en IPO. Vanuit Kunst van Lezen zijn we in gesprek met ambtenaren van OCW over de mogelijkheden rond dit voorkeursmodel.

Leenrecht en kinderboekenuitgevers

Tijdens een presentatie medio juni bij de Werkgroep Kinderboeken Uitgevers (WKU) hebben we bovenstaande toegelicht aan een vijftiental belangrijke kinderboekenuitgevers. De presentatie viel in goede aarde, de aanwezige uitgevers waren blij met de toegelichte context rond het leenrecht en schoolbibliotheken. Ze zien het belang van ondersteuning van bibliotheken aan educatieve instellingen, maar vinden ook dat auteurs een billijke vergoeding moeten hebben voor hun werk. Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rond schoolbibliotheken en leenrecht.