Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Nieuws

Een goede basiskennis en begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij, nu én in de toekomst. Het is echter slecht gesteld met de leesvaardigheid van onze jongeren. Nederland is in PISA, het internationale onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen, gezakt van de 15e naar de 26e plaats op de ranglijst van 77 landen.

11 februari 2021

Auteur Sander Kollaard wint De Inktaap 2021 met zijn roman Uit het leven van een hond. Zijn nominatie voor dé literaire jongerenprijs van Nederland had Kollaard te danken aan het winnen van de Libris Literatuur Prijs in 2020.

5 februari 2021

De Nederlandse Marlon Schotel wint de Scriptieprijs Leesbevordering 2020, een initiatief van Iedereen Leest en Stichting Lezen Nederland. De laureaat onderzocht in haar masterscriptie of een boek lezen meer oplevert op vlak van sociale cognitie dan een film bekijken. Schotel ontvangt met deze prijs 1000 euro, die ze graag wil investeren om structureel over boeken te praten op school.

‘Ik wilde alsnog mijn vermoeden onderbouwen: dat het boek lezen wel degelijk nut heeft, meer zelfs dan de film kijken!’


In gesprek met Marlon Schotel, winnaar Scriptieprijs Leesbevordering 2018-2020

De Nederlandse Sharité Severina rondde in 2019 haar masteropleiding Taalwetenschappen (Universiteit van Amsterdam) af, met een specialisatie Nederlands als Tweede Taal & Meertaligheid. Haar masterscriptie ging na hoe goed Amsterdamse kinderen zich in het aanbod kinderliteratuur in Amsterdamse basisscholen konden herkennen.

De Vlaamse Hanna Van Wambeke (25 jaar) studeerde eerst voor leraar Nederlands en Geschiedenis aan de Arteveldehogeschool, gevolgd door een opleiding Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Voor iedereen die vanuit de bibliotheeksector op uitvoerend niveau bezig is met de gezinsaanpak is er de nieuwe publicatie Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. Deze brochure bevat een criterialijst waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en effectiever kunt maken.

Op 7 april organiseert Stichting Lezen, Lezen Centraal ONLINE , dit keer onder de titel Lees je nu lees je later. Tijd voor een leesoffensief.  Tal van sprekers laten zien hoe een vernieuwende blik helpt om concrete resultaten te boeken in het leesoffensief. Het volledige programma verschijnt binnen enkele weken.

De brochure Lezen lokaal verankeren is bedoeld om bibliotheekdirecties te ondersteunen bij het versterken van leesbevorderingsnetwerken en de positie van de Bibliotheek binnen dat lokale krachtenveld.

De makers van De Grote Vriendelijke Podcast lanceren een nieuw programma: De Grote Vriendelijke Update. Hierin zetten zij de laatste ontwikkelingen en het nieuws rond jeugdliteratuur op een rij. De Grote Vriendelijke Podcast bestaat sinds oktober 2018 en won vorig jaar een Dutch Podcast Award in de categorie Cultuur & Muziek.

Straks weer neuzen bij je favoriere boekhandel? Dat is maar de vraag. Boekhandels hebben het zwaar, en het is onzeker hoeveel er de periode van gedwongen winkelsluiting zullen overleven.

BRUGGEN SLAAN TUSSEN KINDEREN − Het besef dat goed leren lezen en boeken en verhalen de basis vormen voor een betere toekomst en meer wederzijds begrip, groeit wereldwijd. Binnen Europa, maar ook daarbuiten slaan leesbevorderende organisaties, schrijvers, illustratoren, literatuurwetenschappers, uitgevers, bibliothecarissen en leraren daarom steeds vaker de handen ineen.

  • Het nieuwe nummer van Lezen laat weer eens zien hoe veelvormig leesbevordering in de praktijk is. Zo is er een bijdrage over internationale samenwerking en de mogelijkheid ook over grenzen heen met verhalen bruggen te slaan en wederzijds begrip te bevorderen.
  • Dichter bij huis, laat een gesprek met de kindervakjury voor historische jeugdboeken zien hoe goed jonge lezers in staat zijn over boeken te oordelen. De conclusie?

Nederlandse 15-jarigen scoren slecht -en steeds slechter- op leesvaardigheid, zo bleek eind 2019 uit het internationaal vergelijkende onderzoek PISA. Nu laat een verdiepende analyse zien dat de kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs is toegenomen.

20 november 2020

Vandaag is het de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Elk kind ter wereld heeft recht om op te groeien in veiligheid en gezondheid. Kinderen hebben recht op onderwijs, participatie en inspraak. Ook heeft ieder kind het recht om te spelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

hoe kan de kracht van verhalen worden ingezet om de psychosociale gezondheid te versterken?

De website pratenoverfictiefragmenten.nl is live! Op deze website vind je gratis kant-en-klaar lesmateriaal bij recente jeugd- en adolescentenromans voor alle leerwegen in het vmbo en voor de onderbouw havo/vwo!

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel heeft een tiplijst gemaakt met daarop de beste kinderboeken van dit moment. Dit heeft ze niet alleen gedaan, maar samen met leesconsulenten, leescoördinatoren, leerkrachten en kinderboekhandelaren. Manon heeft hun gevraagd; “Wat zijn de mooiste voorleesboeken van dit moment?” Daar kwam een lijst uit van meer dan honderd boeken.

De tien leestips van de Jonge Jury 2021 zijn bekend! De leden van het Jonge Jury Boekgenootschap hebben de tien leukste, grappigste, spannendste en mooiste boeken van de groslijst geselecteerd. De elfde Leestip komt voort uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd.

De Grote Vriendelijke Podcast over jeugdliteratuur heeft de Dutch Podcast Award gewonnen in de categorie Cultuur & Muziek. Dat heeft organisator BNR Nieuwsradio zojuist bekendgemaakt. Makers Jaap Friso en Bas Maliepaard kregen de award eerder al uitgereikt door juryvoorzitter en dj Michiel Veenstra. 

Maandag 26 oktober waren de coaches van De Weddenschap te gast in talkshow M van Margriet van der Linden.

Gistermiddag verscheen een Kamerbrief over de stand van zaken van het Leesoffensief. Hierin onderkennen ministers Van Engelshoven en Slob dat het tij gekeerd moet worden als het gaat om de leesvaardigheid in Nederland. De leesvaardigheid moet omhoog, en de ministers geven prioriteit aan de verbinding van leesonderwijs met leesplezier.

15 oktober 2020

Start tiende seizoen leescampagne De Weddenschap  (v)mbo en praktijkonderwijs

Voor de tiende keer organiseert Stichting Lezen De Weddenschap, dé leescampagne voor praktijkonderwijs, vmbo en mbo.

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid maken zich hierover al geruime tijd zorgen en luiden nu voor het eerst gezamenlijkde noodklok. Onder aanvoering van de Leescoalitie* roepen ze de politiek op een ambitieus Leesoffensief te starten.

Nederlandse 15-jarigen scoren slecht -en steeds slechter- op leesvaardigheid, zo bleek eind 2019 uit het internationaal vergelijkende onderzoek PISA. Nu laat een verdiepende analyse zien dat ze minder tijd besteden aan lezen en er minder plezier aan beleven. Dat is belangrijk, zeggen de onderzoekers, omdat leesplezier en leesvaardigheid in elkaars verlengde liggen.

Er wordt veel gepraat en geschreven over leesonderwijs en het vak begrijpend lezen. In samenwerking met de Bibliotheken Z-O Fryslan en lokale schoolbesturen start Stichting Lezen met de Bibliotheek op school een project om het leesonderwijs in te richten volgens de principes van effectief leesonderwijs.

Vandaag wordt in het kader van Nationale Ouderendag in het hele land voorgelezen aan ouderen, tijdens de achtste editie van de Nationale Voorleeslunch. Waar normaliter honderden bibliotheken en zorginstellingen een lunch organiseren voor ouderen en daarbij voorlezen, ziet het evenement er vanwege corona dit jaar iets anders uit.

Rondetafel gesprek Tweede Kamer naar aanleiding dalende leesvaardigheid

De Boekenweek voor Jongeren is dit jaar van 18 t/m 27 september en staat in het teken van ‘in een boek kan het wel’. In een boek kunnen jongeren in iedere wereld stappen, wanneer ze maar willen.

  • Het komende wetenschappelijke congress van Stichting Lezen gaat over lezen in het digitale tijdperk. Literatuurwetenschapper Inge van de Ven en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest nemen alvast een voorschotje.

Stichting Lezen is online bij het DRONGO Talenfestival aanwezig, met een virtuele stand waar je meer informatie vindt over leesbevordering, verschillende projecten en evenementen waar Stichting Lezen aan bijdraagt. Bezoek de virtuele stand van Stichting Lezen.

 

STADSDICHTER VAN AMSTERDAM − Als veertienjarige verhuisde Gershwin Bonevacia (1992) vanuit Rotterdam-Zuid naar Amsterdam, omdat zijn moeder weer terugkeerde naar Curaçao. Hij ging er nooit meer weg. Nu bezingt hij de hoofdstad als stadsdichter met zijn bezwerende poëzie.

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag. Dat is voor de leescoalitie aanleiding om in een opiniërend artikel nog eens uiteen te zetten wat nodig is om het lezen te bevorderen.

International Literature Festival Utrecht (ILFU) lanceert deze zomer de Internationale Verhalenwedstrijd. Onder het thema ‘Opstaan’ kan iedereen van 16 jaar en ouder een verhaal inzenden in alle mogelijke vormen.

Deze zomer kunnen alle jongeren in Nederland tussen de 12 en 18 jaar viaTaalbaas.nu gratis een workshop volgen om de beste trucjes met taal te leren. Dit kan met auteurs, acteurs, journalisten, cabaretiers en spoken word-artiesten zoals Alex Boogers, Khalid Boudou, Maartje Wortel, Manon Uphoff, Maren Stoffels, Melody Klaver, Micha Wertheim, Naomi Veldwijk, Tim Haars en Stefano Keizers.

‘Aan de kust word je een ander mens. Na een tijdje veranderen je botten in zand en wordt je bloed zout water.’ Dit citaat komt uit Offerkind, het postuum verschenen boek van Rob Ruggenberg, die drie dagen na het voltooien ervan op 26 oktober 2019 overleed. De nieuwe historische jeugdroman past naadloos in zijn oeuvre.

NET ECHT, MONSTERS EN MISVERSTANDEN
– In een prentenboek kan alles. Er woont een pluizig beest onder je bed, een hert krijgt handen, je wordt belaagd door de monsterpolitie of een telboek blijkt een spannende thriller. Talentvolle schrijvers en illustratoren die de verbeelding aanspreken, maken van voorlezen een onvergetelijk avontuur.

STERKER DOOR TAAL – Een schrijversbezoek kan een enorme impuls geven aan het leesplezier van leerlingen. Abdelkader Benali, ambassadeur van De Schoolschrijver, en kinderboekenambassadeur Manon Sikkel, weten hoe de vonk op een klas kan overslaan. Sikkel: ‘De herinnering eraan kan jaren doorlopen. Het komt terecht in het dna van de school.’

In Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit zoomen Sara Van den Bossche en Anne Klomberg (Tilburg University) in op etnisch-culturele diversiteit in Nederlandstalige jeugdliteratuur.

HET BELANG VAN DE ANDER 

Mia Stokmans is universitair hoofddocent aan het Departement Culturele Studies van de Universiteit van Tilburg. Haar jarenlange onderzoek naar leesattitude heeft geleid tot de Stichting Lezen-publicatie Lezen doe je samen, over het belang van de ander als rolmodel voor de vrijetijdslezer.

‘Wie kinderliteratuur schrijft, kiest niet alleen voor literatuur, maar ook voor kinderen.’ Dit zei literaire alleskunner Edward van de Vendel ooit in een interview in NRC Handelsblad. Goedbeschouwd is dit citaat het credo van zijn schrijverschap.

Stichting Lezen is blij dat voor De Weddenschap  weer drie fantastische leescoaches bereid zijn om jongeren te stimuleren te gaan lezen. Famke Louise, Jeangu Macrooy en Dio gaan komend seizoen de uitdaging.

In de nieuwe Lezen een uitgebreid interview met de veelvuldig bekroonde literaire alleskunner Edward van de Vendel.

15 juni 2020

Vandaag, 12 juni 2020, wordt de pabo-voorleesestafette van Stichting Lezen afgesloten. Twintig pabostudenten hebben de afgelopen weken beurtelings voorgelezen uit De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort (Leopold). De estafette past bij de voorzichtig optimistisch stemmende resultaten van onderzoek over leesbevordering op pabo’s.

In een ingezonden opiniestuk in de Volkskrant van 2 juni 2020 roepen Geert Buelens, Yra van Dijk, Els Stronks (Universiteit Utrecht en Leiden), de Leescoalitie, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver en 250 andere ondertekenaars op tot een COVID-leesoffensief.

De scholen zijn weer begonnen. Misschien wat onwennig, maar toch, heel fijn voor leerlingen en leerkrachten. We informeren u graag over bestaande en nieuwe activiteiten waarmee u de leesbevordering (weer) op kunt pakken. Van de reguliere grote vakantie is bekend dat die tot een terugval in leesvaardigheid kan leiden.

De Dag van de Jonge Jury.gaat wel online door.

 

Oscar Kocken presenteert op 3 juni van 14.00 tot 15.00 uur een online TV-programma, dat met muziek en dans een goede afspiegeling vormt van de oorspronkelijke feestelijke programmering. 

14 mei 2020

Na weken van thuisopvang en thuisonderwijs zijn deze weken de scholen weer open gegaan. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten pakken de draad weer op. Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Toch wordt dit nog lang niet altijd verankerd in beleid.

Ons congres Lezen Centraal op 1 april zou in het teken staan van onze nieuwe publicatie ‘De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0 – 20 jaar’. Vanwege de coronacrisis is het congres afgelast. We nodigen nu alle geïnteresseerden graag uit deel te nemen aan het gratis webinar over de doorgaande leeslijn.

De landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gaat vanwege de coronacrisis niet door. We hebben een alternatief slot bedacht: De Pabo Leest Voor! Zo krijgen de pabostudenten alsnog een podium om voor te lezen én kunnen alle basisschoolleerlingen genieten van een goede voorlezer. Selma Noort start op 18 mei de voorleesestafette van haar boek De zee kwam door de brievenbus.

In deze geactualiseerde versie van De doorgaande leeslijn wordt bondig samengevat hoe de leesontwikkeling van 0-20 jaar verloopt en wat er nodig is om die ontwikkeling te stimuleren.

In ‘Lezen onderzocht’ staat een overzicht van recent verschenen publicaties.

De landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd die op 27 mei zou plaatsvinden, gaat vanwege de coronacrisis niet door. Dit is heel vervelend voor de voorleeskampioenen. Daarom hebben we een manier bedacht om de campagne dit jaar toch nog voorlezend af te sluiten.

Met de campagne Lees voort! roept de Leescoalitie alle grootouders van Nederland op om hun liefde voor lezen door te geven. Door de coronamaatregelen kunnen grootouders nu helaas niet bij hun kleinkinderen op bezoek komen of andersom. De ambassadeurs van de campagne delen daarom tips om van voorlezen op afstand een feestje te maken.

DE URGENTIE IS GROOT – Het recente onderwijsonderzoek pisa, waaruit blijkt dat de leesvaardigheid in Nederland achteruit holt, stemt zorgelijk. Stichting Lezen-directeur Gerlien van Dalen geeft haar visie op de staat van het lezen en leesonderwijs in Nederland, en de rol van Stichting Lezen als spin in het web van de leesbevordering.

In haar promotieonderzoek is Marloes Schrijvers (2019) nagegaan in hoeverre literatuuronderwijs zich leent voor het ontwikkelen van inzicht in jezelf en anderen, en met welke aanpak in de klas dat inzicht gestimuleerd kan worden.

De leesbevordering in de kinderopvang en klassen lag door de coronacrisis tijdelijk stil. Er zijn in die periode veel bestaande en nieuwe online-initiatieven naar voren geschoven om met lezen, schrijven en boeken aan de slag te gaan. Ook nu de kinderen gelukkig weer naar school gaan, is het handig om te weten welke online-initiatieven er zijn.

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel is samen met Stichting Lezen de #ikleesthuischallenge voor kinderen gestart. We willen positief blijven! Elk nadeel heeft zijn voordeel: veel binnen zitten en thuis zijn, betekent natuurlijk ook dat kinderen eindelijk al die boeken kunnen lezen waar ze normaal geen tijd voor hebben.

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting de Versterking het project Vakantielezen aan. Er kunnen maar liefst 7.500 kinderen deelnemen aan het project, uit groep 3 en 4 in krimp- en anticipeerregio’s. De POI ontvangt de gevulde Vakantieleestasjes, benadert zelf de bibliotheken en verdeelt de tasjes onder bibliotheken in de regio.

Onlangs verscheen Ondergedoken als Anne Frank. Verhalen van Joodse Kinderen in de Tweede Wereldoorlog van Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis. De bundel is in 2011 al eens verschenen en nu opnieuw uitgebracht als een speciale uitgave voor het mbo in het kader van 75 Jaar Vrijheid. Het boek kan door mbo-docenten worden gebruikt bij de lessen burgerschap en Nederlands.

De landelijke finales van de Nationale Voorleeswedstrijd, de Pabo Voorleeswedstrijd en Read2Me! zijn afgelast. Hiermee volgen we de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Voorleeshoek biedt de filmpjes tot 6 april gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de kinderen thuis te vermaken.
Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken!

Op basis van de richtlijnen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus werken de medewerkers van Stichting Lezen thuis. We zijn bereikbaar via info@lezen.nl. Of mail een van onze medewerkers rechtstreeks.

Het congres Lezen Centraal dat gepland stond op 1 april in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch is afgelast. Aanleiding daarvoor zijn de voor het hele land afgekondigde maatregelen om verder verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen.

De Boekenweek (thema: Rebellen en dwarsdenkers) gaat ook op veel middelbare scholen niet ongemerkt voorbij. Op woensdag 11 maart is er speciaal voor scholieren Boekenweek Live! Leerlingen ondervragen tijdens een livestreamuitzending Annejet van der Zijl, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, over haar roman Sonny Boy.

Vandaag begint De Boekenweek. Lezen interviewde Özcan Akyol naar aanleiding van zijn Boekenweekessay.

WELKOM IN DE BOEKENWERELD −Schrijver en columnist Özcan Akyol (1984), ook wel bekend als Eus, schreef dit jaar het Boekenweekessay en vindt dat de wereld van de literatuur moet worden opgeschud: ‘Álle lezers moeten zich welkom voelen in de boekenwereld.’

21 februari 2020

De 27e editie van De Nationale Voorleeswedstrijd is  van start gegaan. Dit jaar laten 179.469 kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit heel Nederland zien dat ze enthousiast zijn over kinderboeken. Ze deden als voorlezer of luisteraar mee aan de schoolrondes. Van alle voorlezers zijn er 3.071 uitgeroepen tot schoolkampioen.

BoekStart staat ook dit jaar op de Negenmaandenbeurs in de RAI Amsterdam. De beurs vindt plaats van woensdag 26 februari t/m zondag 1 maart 2020. In onze stand staan de BoekStart- en leesspecialisten uit de bibliotheek de bezoekers te woord over het belang van voorlezen aan jonge kinderen, over een taalrijke thuisomgeving en het gratis BoekStartkoffertje.

12 februari 2020

Lezen moet voortdurend een punt van aandacht zijn op scholen. En het is belangrijk dat leraren aandacht hebben voor activiteiten die het lezen van leerlingen ondersteunen. Dat concluderen de onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit die de aanpak de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo hebben geëvalueerd.

Zeven argumenten om voor te lezen aan jonge kinderen in een overzichtelijke infographic.

Donderdag 30 januari start de Poëzieweek 2020, met als motto ‘De toekomst is nu’. Stichting Lezen en haar partners hebben bij de Poëzieweek opnieuw lestips ontwikkeld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

De kinderen van openbare basisschool De Optimist in Heerenveen werden tijdens de feestelijke start van de Nationale Voorleesdagen niet alleen voorgelezen, de kinderen kregen ook een cadeautje: De Voorleestas.

22 januari 2020

Vanmorgen zijn De Nationale Voorleesdagen groots van start gegaan met Het Nationale Voorleesontbijt van H.K.H. Prinses Laurentien. Bekende en onbekende Nederlanders lezen vanaf vandaag een week lang voor bij bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven door het hele land.

Samenwerken aan betere basisvaardigheden voor jong en oud
Op donderdag 13 februari 2020 vindt in het Beatrixtheater in Utrecht het Tel mee met Taal congres plaats.

Ongeveer 20.000 nieuwe boeken zijn deze week op basisscholen afgeleverd dankzij het onderdeel Lokaal Besteden van de Kinderpostzegelactie 2019. Dat is een verdubbeling van het aantal boeken ten opzichte van de actie uit 2018. Scholen konden een deel van het opgehaalde geld van de actie besteden aan een lokaal goed doel.

20 december 2019

Het gaat slecht met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Bij bijna een kwart van de leerlingen is de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Bovendien vindt meer dan de helft van de 15-jarigen lezen tijdverspilling. De Leescoalitie roept daarom grootouders op het tij te helpen keren. Zij kunnen (hun) liefde voor lezen doorgeven aan hun kleinkinderen.

VAN WINNAAR TOT LEESBEVORDERAAR − Mel Wallis de Vries won zevenmaal de Prijs van de Jonge Jury. Nu trekt zij zich terug uit de publieksverkiezing voor het beste boek voor twaalf- tot vijftienjarigen om de campagne als ambassadeur te gaan ondersteunen. ‘Als ambassadeur van de Jonge Jury wil ik helpen om jongeren het plezier in lezen te laten ontdekken.’

BIJZONDER VOORBEELD – Veel grootouders zijn belangrijk in de levens van hun kleinkinderen. Omdat ze tot een generatie behoren die nog veel boeken leest, leent en koopt, kunnen ze helpen de leescultuur in stand te houden.

BOEK EN TENTOONSTELLING – Daan Remmerts de Vries (1962) is behalve een veelvuldig bekroond kinderboekenschrijver en uitzonderlijk illustrator, ook beeldend kunstenaar. Van zijn vrije werk verscheen onlangs het vuistdikke boek Liefde, je kunt me vinden bij de rivier. In een gelijknamige tentoonstelling toont Museum De Buitenplaats hieruit een keuze.

3 december 2019

Dalende PISA-resultaten vragen om extra actie

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen in Nederland zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Dit blijkt uit het gerenommeerde, internationale PISA-onderzoek.

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen zijn de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit het zojuist verschenen toonaangevende onderwijsonderzoek PISA. Nederlandse leerlingen behoren tot de minst gemotiveerde lezers wereldwijd, en scoren niet langer boven het internationale gemiddelde op leesvaardigheid. Deze gegevens passen in een brede maatschappelijke trend van ontlezing.

Deze editie van Leesmonitor – Het Magazine biedt een overzicht van de meest recente inzichten in de leesopvoeding.

Poëzie is van oorsprong een akoestische vorm, maar in de klas worden gedichten meestal in stilte beleefd. Ze worden door leerlingen gelezen, geanalyseerd, maar zelden voorgedragen en gehóórd. Zouden we poëzievoordracht in de klas nieuw leven in moeten blazen? En zo ja, hoe?

Dit jaar is Borealis van Marloes Morshuis (Lemniscaat) het cadeau van de Bibliotheek voor de campagne Nederland Leest Junior. In deze campagne, die loopt van 1 t/m 30 november, staat het thema Duurzaamheid centraal. Borealis zal verspreid worden onder schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2.

Leesbevordering vergt de inzet van velen. Het gaat niet vanzelf. Maar daar staat tegenover dat het de moeite loont: de opbrengst is groot.

21 oktober 2019

Data: 28 oktober, 29 oktober en 15 november 2019
Voor de negende keer organiseert Stichting Lezen De Weddenschap, dé leescampagne voor pro, vmbo en mbo.

Het was een lang gekoesterde wens: een eigen boek voor de lerarenopleiding Nederlands. Eind september ging die wens in vervulling met de presentatie van Jeugdliteratuur en didactiek. Handboek voor vo en mbo in de bibliotheek van het Letterenfonds. ‘Het was heel hard nodig dat dit boek er kwam,’ vindt eindredacteur Iris Kamp.

Op woensdag 25 september vond de finale van de Pabo Voorleeswedstrijd plaats in theater Kikker in hartje Utrecht. Tien sterke kandidaten verdedigden de eer van hun provincie. Na een spannende wedstrijd werd Marlisa van der Goot van de NHL Stenden Hogeschool in Groningen de nieuwe kampioen.

10 oktober 2019

Vandaag nam minister Slob (basis- en voortgezetonderwijs) het advies van de Coördinatiegroep Curriculum.nu in ontvangst.

4 oktober 2019

Speciaal verhaal van Maarten Spanjer voorgelezen aan duizenden ouderen in heel het land

4 oktober 2019

De Nationale Mediatheek Trofee 2019 is gewonnen door het Markland College uit Oudenbosch. De jury roemt de sfeervolle mediatheek om de actieve blik naar buiten, het inspelen op de behoeftes van de leerlingen en de goede leescultuur. De tweede prijs gaat naar het Alfa College Kluiverboom uit Groningen en de derde prijs is voor het Johannes Fontanus College uit Barneveld.

Op 25 en 26 oktober staat Stichting Lezen op het DRONGO talenfestival in Nijmegen. In de stand laten we zien wat taal en lezen met elkaar te maken hebben. En tijdens onze deelsessies vertellen we over het belang van lezen en voorlezen. Zo verklapt kinderboekenambassadeur Manon Sikkel hoe je zelfs de moeilijkste lezers aan het lezen krijgt.

26 september 2019

Marlisa van der Goot uit Groningen heeft gisteravond in Theater Kikker in Utrecht de achtste landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gewonnen. Marlisa die studeert aan de NHL Stenden Hogeschool Groningen mag zich een jaar lang de Pabo Voorleeskampioen van Nederland noemen. Marlisa las voor uit het boek Sabel van Suzanne Wouda. De jury prees Marlisa omdat ‘het helemaal klopte’.

Begin oktober start het grootste kinderboekenfeest van het jaar weer: de Kinderboekenweek. Op Leesplan.nl staan lessuggesties bij boeken die bekroond zijn met een Zilveren Griffel of Vlag & Wimpel en bij voorleesboeken met het Kinderboekenweekthema. Voor het voortgezet onderwijs hebben we lessuggesties laten maken bij de vijf genomineerde boeken van de Thea Beckmanprijs.

POSITIEF CONTACT – Op zo’n negentig consultatiebureaus zijn al BoekStartcoaches actief met als doel om kinderen vanaf heel jonge leeftijd vertrouwd te maken met boeken. Michelle Oolders, leesconsulent van Bibliotheek Midden-Brabant, en Marije Kooistra, leesconsulent van Bibliotheken Mar en Fean, laten zien wat er op zo’n ochtend vol boeken en baby’s gebeurt. ‘Winst zit soms in kleine

4 september 2019

Tijdens de Week van de Alfabetisering delen BoekStartcoaches in het hele land het Woezel & Pip-boekje Een nieuwe dag uit. Het boekje dat Dromenjager exclusief voor BoekStart maakte, is in tien talen beschikbaar. Daarmee stimuleert de BoekStartcoach ouders voor te lezen in de taal die ze het beste beheersen.

28 augustus 2019

Stichting Lezen schaart zich achter het actieplan van de Taalunie om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen te vergroten. We herkennen de knelpunten die de Taalunie benoemt en zien veel heil in de aanbevelingen rond vijf kernthema’s.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws