Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen van 0 - 18

Lezen of niet lezen mag voor volwassenen een keuze zijn, iets als wel of niet naar de film gaan. Maar het is onze overtuiging dat alle kinderen zo goed mogelijk aan het lezen moeten worden gebracht. Want lezen doet ertoe. Wij zetten ons in voor een beter leesklimaat. Volgens het concept van de doorgaande leeslijn moet er voor alle kinderen gedurende hun onderwijscarrière, hoe die er ook uit ziet, ononderbroken aandacht zijn voor lezen.

De basis voor lezen en leesplezier wordt al in de eerste levensjaren gelegd. Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen blijken gemotiveerd om te leren lezen. Ze zijn ook taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Wij zetten ons in voor een goed (voorlees)klimaat in de kinderopvang en thuis.

Het begint met lezen

‘Door BoekStart ben ik me bewuster van wat ik eigenlijk aan het doen ben en wat ik kinderen kan bijbrengen.’

[Uit: Lezen 3, 2013]

Niets is zo leuk als voorgelezen worden. Maar het is ook belangrijk.

Op de basisschool kan het verschil worden gemaakt tussen lezer en niet-lezer. Door enthousiaste leraren met kennis van zaken bijvoorbeeld. Veel lezen zal in deze fase de schoolprestaties positief beïnvloeden. 

De Nationale Voorleeswedstrijd is een jaarlijks terugkerende voorleeswedstrijd voor kinderen uit

Het is Kinderboekenweek en dus is het  feest.  Veel basisscholen hangen deze week vol s

‘Lezen is leuk’ is het project dat Stichting Lezen heeft ingediend bij Stichting Kinderpostzegels met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in
Nederland te stimuleren.

De leeftijd waarop, als je niet oppast, veel lezers afhaken. Lezen strijdt om de aandacht met andere media. Scholen in het vo doen er goed aan een leescurriculum op te stellen met duidelijke doelen. 

Voor (v)mbo-scholieren is er een eigen leescampagne: De Weddenschap.

De Jonge Jury daagt alle jongeren in de eerste tot en met de derde klas van de middelbare school

Taalbeleid op het vmbo

Hoe hangt de vlag erbij op het gebied van taal en lezen in het vmb

In deze leeftijdscategorie zijn de verschillen groot. Niet alleen tussen de lezers zelf (in niveau, belangstelling en motivatie), maar ook tussen de verschillende onderwijstypen waarin ze terecht komen. Maar er is juist voor deze groep ook een zeer rijk boekenaanbod.

De Inktaap is dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur.

Eind januari 2015 lanceerde CPNB een gloednieuwe campagne voor jongeren: de Literatour.

Nederland Leest is begonnen.