Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen is leuk! krijgt vervolg met Vakantielezen is leuk!

Datum: 
21 juli 2016

Het succesvol verlopen project Lezen is leuk! krijgt een vervolg: Vakantielezen is leuk!

Het project Lezen is leuk! is succesvol verlopen voor de honderd geselecteerde scholen in de Nederlandse krimpregio’s. Een mooie opsteker. Voorwaarde voor Stichting Kinderpostzegels (die het project mogelijk maakte) dit succes een vervolg te geven, was een duurzame aanpak door deelname aan de Bibliotheek op school, vast te leggen.
Gekozen is voor een vervolg in Limburg – een proeftuin – waarbij het project Vakantielezen is leuk! deze zomer en komend najaar bij twintig Bibliotheek op school- scholen wordt ingezet.
Ook de boekhandel worden hierbij betrokken. Cubiss Limburg, Stichting Lezen en Flow Communicatie adviseren en begeleiden de bibliotheken bij hun activiteiten rondom Vakantielezen is leuk!. Als de Limburgse pilot goed verloopt, kan Vakantielezen is leuk! volgend jaar een breder vervolg krijgen.
Het belang van lezen in de vakantie wordt steeds meer erkend. Basisschoolleerkracht Marieke Baselmans deed onderzoek naar hoe je de zomerleesdip kunt bestrijden. Dagblad Trouw publiceerde onlangs nog een artikel over het belang van lezen in de vakantie. En ook een initiatief als de Vakantiebieb stimuleert zomerlezen, door een VakantieBieb-app aan te bieden met een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin.
Meer informatie over Vakantielezen is leuk! leest u in dit factsheet