Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesprestaties nemen af

Datum: 
13 april 2018

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

“Hier krijgen we als samenleving last van. Onderwijs is de basis van onze kennismaatschappij”, zo laat de inspecteur-generaal van het onderwijs in de media weten. In het rapport geeft de Inspectie ook aan dat er niet één oorzaak is voor deze ontwikkeling en ook niet één oplossing, laat staan een eenvoudige.

Voor Stichting Lezen onderstrepen de dalende leesprestaties de noodzaak vol te blijven inzetten op leesbevordering thuis, maar ook in kinderopvang en op scholen.

Er wordt hard gewerkt in ons land om kinderen voor te laten lezen en met plezier zelf te laten lezen waardoor ze betere lezers worden en minder taalachterstanden oplopen. Een effectieve aanpak is het inzetten op het stimuleren van (voor)leesplezier via jaarlijkse campagnes als De Nationale Voorleesdagen, De Nationale Voorleeswedstrijd, de Kinderboekenweek en de Kinderjury en via landelijke leesbevorderingsprogramma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school van Stichting Lezen en de KB. Deze programma’s worden uitgevoerd door bibliotheken die de programma’s massaal inzetten om op die manier consultatiebureaus, kinderopvang en lokaal onderwijs te ondersteunen bij het aanwakkeren van (voor)leesplezier bij kinderen en hun ouders. Enkele cijfers die de brede verspreiding illustreren:

- In 2017 zijn ruim 60.000 BoekStartkoffertjes met twee boekjes aan ouders van baby’s overhandigd. Deze 60.000 baby’s zijn lid geworden van de bibliotheek.
- Binnen 2000 kinderopvanginstellingen zijn pedagogisch medewerkers via BoekStart in de kinderopvang gemotiveerd aan de slag met leesbevordering, ruim 70.000 kinderen profiteren hiervan.
- Ruim 2.800 basisscholen hebben de Bibliotheek op school tot hun beschikking. Vaak staat de collectie daarbij op de scholen in mooi ingerichte bibliotheeklokalen. Meer dan 600.000 kinderen lezen boeken via de Bibliotheek op school waarbij mensen van de bibliotheek binnen de scholen ondersteuning bieden.  

De preventie en curatie van laaggeletterdheid wordt de laatste jaren succesvol uitgevoerd via het actieprogramma Tel mee met Taal dat vanuit diverse ministeries is opgezet. Stichting Lezen en de KB werken samen met Stichting Lezen & Schrijven aan het voorkomen van laaggeletterdheid binnen gezinnen. Zo zijn er op steeds meer consultatiebureaus Boekstartcoaches actief die ouders in de wachtkamer informeren over het belang van praten en lezen met je baby en peuter.

Voor meer informatie www.leesmonitor.nu