Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Voor- en vroegschools

De basis voor lezen en leesplezier wordt al in de eerste levensjaren gelegd. Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen blijken gemotiveerd om te leren lezen. Ze zijn ook taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Wij zetten ons in voor een goed (voorlees)klimaat in de kinderopvang en thuis.

POSITIEF CONTACT – Op zo’n negentig consultatiebureaus zijn al BoekStartcoaches actief met als doel om kinderen vanaf heel jonge leeftijd vertrouwd te maken met boeken. Michelle Oolders, leesconsulent van Bibliotheek Midden-Brabant, en Marije Kooistra, leesconsulent van Bibliotheken Mar en Fean, laten zien wat er op zo’n ochtend vol boeken en baby’s gebeurt. ‘Winst zit soms in kleine

Op  het consultatiebureau je kindje laten meten, wegen en onderzoeken, en tegelijkertijd informatie krijgen over hoe je het beste kunt voorlezen – het werkt.

Zing mee met het kinderliedje De voorleestrom, een liedje in elf talen! Door samen te zingen groeit de emotionele band tussen ouder en kind. Omdat er in ons land veel verschillende talen gesproken worden, wordt het liedje door bekende artiesten in het Nederlands, Fries, Turks, Arabisch, Spaans, Pools, Frans, Mandarijns, Engels, Tamazights en Tigrijns gezongen.

Nieuw in de JGZ-academie, de e-learning Taalstimulering door voorlezen.

BoekStart stimuleert goed voorleesklimaat, maar het kan nog beter

Kinderopvanglocaties met BoekStart zijn actiever bezig met voorlezen en leesbevordering dan locaties zonder deze aanpak. Naast deze positieve conclusie biedt het onderzoek naar de effecten van BoekStart op het voorleesklimaat ook kritische lessen, bleek tijdens de expertmeeting op vrijdag 3 februari 2017.

De bibliotheek spint haar web

Laaggeletterdheid is een landelijk probleem dat de gemoederen binnen het leesonderwijs bezighoudt. Want goed kunnen lezen staat aan de wieg van een goede algemene ontwikkeling.

Kiekeboe! van Giuliano Ferri is verkozen tot Het BoekStart Babyboekje 2016. Dat maakte Gerda Havertong op 26 februari bekend op de Negenmaandenbeurs. Van 16 januari tot 16 februari 2016 konden ouders en pedagogisch medewerkers stemmen op hun favoriete boekje uit een shortlist die was samengesteld door een deskundige jury.

Speciale voetbalwedstrijd Vaders Voor Lezen elftal als aftrap voor de Vaderweek met o.a. Ruben Nicolai, Job Cohen en Beau van Erven Dorens

 

Internationaal. Dat is het thema van de zesde Middag van het Kinderboek, die plaats zal vinden op zaterdag 13 september, zoals gewoonlijk in de OBA op het Oosterdokseiland te Amsterdam. Dit jaar wordt het iets anders dan vorige jaren. Naast de gebruikelijke korte lezingen zal er een lange lezing zijn. Die wordt verzorgd door eregast Aidan Chambers, die dit jaar tachtig wordt.

Erik van Os en Elle van Lieshout weten precies welke ingrediënten een goed voorleesverhaal vereist. Hun prentenboek En hoe komt toch een olifant aan al die kilo’s grijs? is een van de tien toptitels voor De Nationale Voorleesdagen 2014. [uit Lezen 4, 2013]

In de brochurereeks Kwestie van Lezen zijn drie nieuwe deeltjes verschenen

Een goede voorlezer is goud. Zeker als die wekelijks naar je toekomt. 

[Uit: Lezen 2, 2013]

‘Door BoekStart ben ik me bewuster van wat ik eigenlijk aan het doen ben en wat ik kinderen kan bijbrengen.’

[Uit: Lezen 3, 2013]

Het is een vertrouwd beeld geworden: een foto van een voorlezende politicus omringd door kleuters op de voorpagina van de krant. De Nationale Voorleesdagen werden tien jaar geleden in het leven geroepen om het voorlezen aan baby's, peuters en kleuters extra onder de aandacht te brengen.

BoekStart, het leesbevorderingsproject voor de allerjongsten, is een nieuwe fase ingegaan. 

[Uit: Lezen 4, 2011]

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang.

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.

Stand-van-zakenonderzoek naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen.

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal.

Onderzoek naar verschillen in de leesopvoeding tussen vaders en moeders.

Digitale kinderboeken. Onderzoek en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Notitie met achtergrondinformatie over vormen van ouderbetrokkenheid die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen. 

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen. Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Periodiek onderzoek met als doel het voorleesklimaat in kindercentra te onderzoeken en inzicht te verschaffen in behoeften van de kindercentra en de mate waarin de activiteiten van Stichting Lezen hierin voorzien. In deze laatste editie is speciaal aandacht besteed aan de kindercentra die deelnemen aan BoekStart.

Promotieonderzoek naar de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters door het voorlezen van prentenboeken.

Inventariserend onderzoek naar de rol van ouders en voorlezen voor de ontwikkeling van kinderen en hun schoolprestaties. 

Onderzoek naar de vraag op welke manier prentenboeken ingezet kunnen worden om de literaire competentie van kleuters te verhogen. Drie subdomeinen van literaire competentie zijn verder uitgewerkt: personages, spanning en ironische humor. Experimenteel is vastgesteld dat het effect van het voorlezen van de prentenboeken met de leesaanwijzingen op de toename van literaire competentie groot is.

Een overzicht van de opzet en uitvoering van Bookstart, een leesbevorderingsprogramma in Groot-Brittannië

Abonneren op RSS - Voor- en vroegschools
Contactpersoon bij Stichting Lezen
Specialist voor- en vroegschoolse periode