Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Ik wil...

een projectaanvraag indienen

Stichting Lezen investeert in projecten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie die vernieuwend zij. Er is budget voor specifieke doelgroepen en specifieke onderwerpen. Wij nodigen u uit een projectaanvraag in te dienen.

Bij de keuze van de projecten hanteert Stichting Lezen enkele criteria:

  • het project heeft een duidelijk leesbevorderend en vernieuwend karakter
  • het sluit aan bij de beleidsvoornemens van Stichting Lezen
  • het project moet landelijk overdraagbaar zijn en heeft meerdere financiers
  • bij de uitvoering zijn meerdere organisaties betrokken
  • priv├ę-personen komen niet in aanmerking voor een bijdrage 
  • Stichting Lezen investeert niet in boek- of theaterproducties

Leesbevordering en literatuureducatie via digitale media

Stichting Lezen roept in het bijzonder op aanvragen en plannen in te dienen die het digitale domein betreffen. Wij zijn geïnteresseerd in hoe digitale toepassingen een rol kunnen spelen bij leesbevordering en literatuureducatie. Om de kennis hierover optimaal te kunnen benutten willen we partijen stimuleren initiatieven te ontwikkelen en initiatiefnemers en onderzoekers met elkaar verbinden.

Lees voordat u een aanvraag gaat doen eerst het stappenplan.