Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Gezocht: docenten voor promotieonderzoek

Datum: 
8 februari 2017

De Rijksuniversiteit Groningen wil in samenwerking met de Vrije Universiteit docenten stimuleren om per 1 september 2017 een promotiebeurs bij NWO in te dienen voor een onderzoek naar het fictie- en literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. Het gaat in het bijzonder om een onderzoek naar het gebruik, de effectiviteit en de optimalisering van het gebruik van de website lezenvoordelijst.nl op het vmbo, havo en vwo.

Hiervoor zoeken Prof.dr. Roel van Steensel (Stichting Lezen, VU), prof.dr. Kees de Glopper (RUG), prof.dr. Mathijs Sanders (RUG) en dr. Theo Witte (Lezen voor de Lijst, RUG) drie kandidaten die zij zullen begeleiden bij het indienen van hun onderzoeksvoorstel.
De promotiebeurs van NWO biedt leraren de mogelijkheid om gedurende vijf jaar voor 40% van hun werktijd te worden vrijgesteld voor promotieonderzoek. Daarbij is van belang dat er volledige ondersteuning is vanuit het management van de school waar je werkt.
Indien je geïnteresseerd bent en een vaste aanstelling hebt in het voortgezet of hoger onderwijs verzoeken we je in maximaal 500 woorden te motiveren waarom je wil promoveren en aan dit onderzoek mee wil werken. Stuur je motivatie samen met je CV uiterlijk 1 maart 2017 op naar r.c.m.van.steensel@vu.nl (Roel van Steensel).

Zie de bijlage voor meer informatie over het onderzoek.