Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Feedback van Stichting Lezen op visiestukken van curriculum.nu

Datum: 
25 april 2018

Onder de noemer Curriculum.nu werken dit jaar 125 leraren, 18 schoolleiders en meer dan 80 scholen aan de ontwikkeling van het curriculum van de toekomst. Daarbij staan negen leergebieden centraal. Evenzoveel ontwikkelteams hebben inmiddels een conceptvisie voor de leergebieden ontwikkeld. In de afgelopen weken kon op die stukken feedback worden gegeven. Ook Stichting Lezen heeft dat gedaan voor Nederlands, burgerschapsvorming, digitale geletterdheid en kunst en cultuur. De visiestukken kunt u hier bekijken. De feedback van Stichting Lezen vindt u in deze documenten:

Nederlands

Burgerschapsvorming

Digitale geletterdheid

Kunst en cultuur

En tot slot, als input vooraf leverden we deze notitie aan