Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Conferentie Meer lezen beter in taal in het mbo

Deze conferentie voor lezen, taal en brede vorming van studenten in het mbo is exclusief bedoeld voor medewerkers in het mbo en de bibliotheken: management van het mbo en de bibliotheken, docenten, beleidsmedewerkers, taalco├Ârdinatoren en adviseurs educatie van bibliotheken. U bent van harte welkom op 1 november 2019 in de LocHal in Tilburg.

Wat gaan we doen?

In het programma is onder meer aandacht voor de meest onderschatte maatregel om taalontwikkeling en leesvaardigheden van studenten in het mbo te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen. Ook in het licht van persoonlijke ontwikkeling is taal en lezen essentieel.

Aan bod komen de rol van de docent, de samenwerking met de bibliotheek en de praktijk op school en in de bibliotheek.

Hoe zet de mbo docent de volgende stap in meer lezen, beter in taal en wat heeft hij daarvoor nodig?

Kijk voor meer informatie en het kopen van kaartjes op de site.