Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Cito-onderzoek: Leesplezier in de lift

Datum: 
18 juni 2014

Regelmatig verschijnen er berichten die erop wijzen dat Nederlandse kinderen steeds minder graag lezen, zeker nu ze zich van jongs af aan omringd weten door smartphones, videospelletjes en Facebook. Rapporten van het Cito en het toonaangevende PIRLS-onderzoek lieten jarenlang een dalende trend zien in het leesplezier.  Maar in Cito’s Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON), die vorige week verscheen, valt zowaar een plus te noteren. In groep 5 vindt 67% van de kinderen lezen leuk en in groep 8 is dat 62%. In 2005 ging het nog om respectievelijk 63% en 55%.

Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen, noemt de resultaten verheugend. “Het onderzoek laat zien dat de negatieve trend doorbroken kan worden. Het leesbevorderingsbeleid van de laatste jaren lijkt zijn vruchten af te werpen. Dit resultaat vormt een aanmoediging om het ingezette beleid voort te zetten. Met projecten en campagnes kun je kinderen prikkelen. Als je hun leesplezier écht een boost wilt geven, dan is structurele aandacht noodzakelijk. Regelmatig vrij lezen, voorlezen en praten over boeken in de klas. En met de kinderen naar de schoolbibliotheek. Het programma de Bibliotheek op School stimuleert docenten veel tijd te besteden aan deze activiteiten. Uiteindelijk betaalt zich dat uit in toenemende leesvaardigheid en meer leesplezier. Dat is dus dubbele winst!"

Het PPON-onderzoek onderstreept dat steeds meer scholen zich bewust zijn van het belang van leesbevordering. Vrijwel alle docenten lezen wel eens voor aan de groep en laten leerlingen (stil) lezen uit een boek naar keuze. Op 89% van de scholen is een bibliotheek aanwezig; 78% beheert een eigen boekencollectie. 95% van de leerkrachten doet mee aan activiteiten rondom de Kinderboekenweek; nog altijd 39% rondom voorleeswedstrijden.

Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen vaker. Als gevolg daarvan stijgt hun leesvaardigheid. Het devies van Stichting Lezen luidt daarom: vijftien minuten (voor)lezen per dag. Het nut daarvan wordt onderstreept door het PPON-onderzoek. Groep 5-leerlingen die dagelijks 10 minuten tot een half uur lezen, boeken betere prestaties op begrijpend lezen. Als ze wekelijks één boek uitlezen, scoren ze al vijftien punten hoger dan niet lezende kinderen. Een minimale tijdsbesteding aan lezen kan dus al voor grote winst zorgen.