Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Belang van lezen in 2032

Datum: 
2 november 2015

Reactie van Stichting Lezen op de Analyse Dialoog Onderwijs2032

Platform Onderwijs 2032, onder voorzitterschap van Paul Schnabel, buigt zich over de toekomst van het onderwijs in ons land. Het platform heeft onlangs een advies uitgebracht, Analyse Dialoog Onderwijs 2032, vergezeld met de oproep te reageren en zo een dialoog op gang te brengen. Stichting Lezen voldoet daaraan graag, juist ook omdat lezen zo’n belangrijke rol speelt in het onderwijs, nu én in de toekomst. De volledige reactie kunt u hier lezen. 

Het rapport Analyse Dialoog Onderwijs 2032 kan gezien worden als een warm pleidooi voor het literaire lezen (thuis en op school) en het organiseren van verwerkingsopdrachten die een verdieping zijn van de stof en aanzetten tot kritisch denken. In de opvatting van Stichting Lezen moet leesbevordering meer dan nu het geval is, een reguliere plaats krijgen in het toekomstige onderwijscurriculum om dit doel te bereiken.