Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Altijd een boek in de tas

Datum: 
17 april 2018

Het maartnummer van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Hoofdredacteur Renske Valk sprak voor het openingsartikel met Gerlien van Dalen en bijzonder hoogleraar Roel van Steensel. 

Goed kunnen lezen is belangrijk, lezen blijft aan de basis staan van leren. Activiteiten ter bevordering van het leesplezier helpen
daadwerkelijk. Investeer in het juiste boek voor de juiste leerling, zoek de breedte, probeer vakoverstijgend te werken. Een gesprek met Gerlien van Dalen, én met bijzonder hoogleraar Roel van Steensel, die sinds 2016 namens Stichting Lezen de leerstoel Leesgedrag aan de VU in Amsterdam bekleedt.

Het hele artikel is hier te lezen.