Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Algemeen Overleg Laaggeletterdheid

Datum: 
4 juli 2018

Minister Van Engelshoven is op 13 en 26 juni tijdens een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer in gesprek gegaan met de Kamercommissie OCW over laaggeletterdheid en in het bijzonder over het actieprogramma Tel mee met Taal. Tijdens dit AO zijn, in een aantal termijnen, vragen gesteld door Kamerleden die beantwoord zijn door de minister. Zowel preventie als curatie van laaggeletterdheid kwamen aan bod waarbij de inzet van bibliotheken en de programma‚Äôs Boekstart en de Bibliotheek op school meermalen positief genoemd werden.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid

Het was al duidelijk dat er in 2019 een overgangsjaar volgt voor Tel mee met Taal (Kamerbrief 26 maart 2018). De minister heeft nu twee toezeggingen gedaan. In het voorjaar van 2019 zal de minister de plannen toelichten voor een vervolgaanpak laaggeletterdheid vanaf 2020. Tevens worden dan de resultaten van de eerste periode Tel mee met Taal bekendgemaakt. Voor de OCW-begrotingsbehandeling in dit najaar ontvangt de Kamer een brief met de resultaten van de op dit moment gehouden Dialoogdagen aanpak laaggeletterdheid vanaf 2020.