Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Aftrap derde editie De Weddenschap

Datum: 
18 september 2013

Vier aftrappen

De Weddenschap heeft op enkele plaatsen in het land een feestelijke aftrap. Daarbij staat steeds de ontmoeting tussen een BN’er en een vmbo-klas centraal. De BN’ers dagen leerlingen uit om in zes maanden tijd drie boeken te lezen. Dat doen zij zelf ook. Wie slaagt in die missie ontvangt een certificaat en maakt kans op mooie prijzen. De Weddenschap is een groot succes in het vmbo en richt zich komend jaar ook op het mbo.  

Mamoun Elyounoussiop het Nova College

Naast de aftrap door Khalid Boudou zijn er nog twee momenten. Op donderdag 19 september trapt presentatrice/jurylid/ondernemer Stacey Rookhuizen af met leerlingen van het Panta Rhei in de bibliotheek van Amstelveen. Vrijdag 20 september doet topkok Pierre Wind dat met leerlingen van het Wolfert PRO op de school zelf te Bergschenhoek. Acteur Mamoun Elyounoussi  heeft op maandag 9 september al afgetrapt op het Nova College Amsterdam. 

Wat je leest, ben je zelf!

De Weddenschap is gebaseerd op Engelse (Six Books Challenge) en Vlaamse (De Weddenschap) voorbeelden en richt zich op de zogenaamde aarzelende lezers: mensen die niet snel een boek zullen lezen, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met lezen, niet gemotiveerd zijn of niet weten welk boek zij moeten kiezen. De Weddenschap gaat uit van reader development, waarbij niet de schrijver of het boek centraal staat, maar de lezer. Reader development is erop gericht aarzelende lezers leesplezier te laten ervaren en te laten ervaren dat er voor iedereen een boek is. Het motto van De Weddenschap sluit daar bij aan: “Wat je leest, ben je zelf!”

Laaggeletterdheid

De Weddenschap is bedoeld voor leerlingen in het vmbo en mbo. Uit PISA 2009 blijkt dat 14,3% van de 15-jarigen in Nederland gerekend moet worden tot de laaggeletterden. Voor een groot deel zitten deze jongeren in het vmbo en mbo. Goed kunnen lezen draagt bij aan de schoolprestaties en maatschappelijk succes. Veel scholen zetten in het kader van opbrengstgericht werken in op technisch en begrijpend lezen. Dat leesmotivatie een belangrijk uitgangspunt dient te zijn raakt nog wel eens onderbelicht. De Weddenschap richt zich juist op dat aspect.

Dit jaar nieuw

Op 18 september gaat de derde editie van start van De Weddenschap. In de voorgaande twee jaar deden in totaal bijna 6000 leerlingen mee.Nu het mbo ook meedoet, zal  het aantal deelnemers ongetwijfeld stijgen. Bovendien kunnen docenten kunnen dit jaar op de website zien welke boeken hun leerlingen hebben geregistreerd en er zijn lessuggesties toegevoegd waarmee ruimschoots aandacht kan worden gegeven aan vrij lezen op school.